SV5T

2021

Bíp..bíp..bíp. Nhà Bê Tê Nờ xin thông báo đoàn tàu mang danh hiệu "Sinh viên 5 tốt cấp trường" đã cập bến thành công đến trạm dừng cuối cùng trong chuyến hành trình vừa qua.